Archiwa kategorii: Christopher Merrill

Spotkanie z Christopherem Merrillem, Krasnogruda 17 VIII 2015, Kawiarnia „Piosenka o porcelanie”

Christopher MerrillChristopher Merrill pisze, tłumaczy, podróżuje i animuje życie kulturalne w różnych częściach świata w duchu kultury dialogu. Kierowany przez niego International Writing Program przy Uniwersytecie Iowa spotyka pisarzy z różnych kontynentów i wpiera ich w sytuacjach zagrożenia życia i wolności słowa. Jego zaangażowanie sprawiło, że Iowa stało się jednym z Miast Literatury UNESCO i częścią sieci Miast Kreatywnych. Pisząc książki, docierał do regionów pogranicza pogrążonych w wojnach i sąsiedzkich konfliktach: do krajów byłej Jugosławii, Malezji, Chin, Birmy, Afganistanu, Iranu czy na Górę Atos. Świadek burzonych mostów, nigdy nie poprzestawał na opisie ich destrukcji, zawsze stawiając pytania i poszukując wiedzy o ich możliwej odbudowie. Jego wiersze są intymnymi podróżami na drugi brzeg, ku Innemu.

Jest autorem m.in. tomów poezji „Watch Fire” (Sygnał ogniowy, 1995), „Brilliant Water” (Świetlista woda, 2001) i „Seven Poets, Four Days, One Book” (Siedmiu poetów, cztery dni, jedna książka, 2009), oraz książek „Only the Neils Remain: Scenes from the Balkan Wars” (Pozostaną tylko kości: Obrazy z wojen bałkańskich, 2001), „Things of the Hidden God: Journeys to the Holy Mountain” (Sprawy ukrytego Boga: Podróże na Świętą Górę, 2004), “The Tree of the Doves: Ceremony, Expediation, War” (Drzewo gołębi: Ceremonia, podbój, wojna, 2011).

Christopher Merrill

Christopher Merrill pisze, tłumaczy, podróżuje i animuje życie kulturalne w różnych częściach świata w duchu kultury dialogu. Kierowany przez niego International Writing Program przy Uniwersytecie Iowa spotyka pisarzy z różnych kontynentów i wpiera ich w sytuacjach zagrożenia życia i wolności słowa. Jego zaangażowanie sprawiło, że Iowa stało się jednym z Miast Literatury UNESCO i częścią sieci Miast Kreatywnych. Pisząc książki, docierał do regionów pogranicza pogrążonych w wojnach i sąsiedzkich konfliktach: do krajów byłej Jugosławii, Malezji, Chin, Birmy, Afganistanu, Iranu czy na Górę Atos. Świadek burzonych mostów, nigdy nie poprzestawał na opisie ich destrukcji, zawsze stawiając pytania i poszukując wiedzy o ich możliwej odbudowie. Jego wiersze są intymnymi podróżami na drugi brzeg, ku Innemu.

Czytaj dalej