Archiwa kategorii: Partnerzy

Sponsorzy projektu

Finansowane z funduszy EOG, pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii, oraz środków krajowych. Supported by a grant from Iceland, Liechtenstein and Norway through the EEA Grants and co-financed by the Polish funds.
Projekt „OPOWIEŚCI O WSPÓŁISTNIENIU. Medea: Obca – Inna – Swoja” otrzymał dofinansowanie z Programu Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej w ramach europejskiego dziedzictwa kulturowego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009–2014
litpollink_poprawione 2
LitPol Link Sp. z o.o. www.litpol-link.com – Partnerem projektu „Wioska Budowniczych Mostu – Niewidzialny Most”, Międzynarodowe Centrum Dialogu, Krasnogruda 13–23 sierpnia 2015 r.