Archiwa kategorii: Pracownia Złotego Runa

Pracownia Złotego Runa

Pracownię Złotego Runa (Archeologii Pamięci)

współtworzy młodzież licealna. Zajęcia i warsztaty to zbieranie opowieści o miejscu, spotkania ze świadkami dawnych czasów, rozmowy w rodzinach młodych ludzi, wspominanie dawnego sąsiedztwa. Zebrane opowieści staną się treścią Księgi Mostu, która powstawać będzie w czasie Wioski Budowniczych Mostów. Całość zapisywana i dokumentowana. Pracownia prowadzona jest przez Małgorzatę Sporek Czyżewską – artystkę i reżyserkę teatralną.