Archiwa kategorii: Prowadzący Pracownie

Prowadzący Pracownie

PRACOWNIA SŁOWA I OPOWIEŚCI
Krzysztof Czyżewski – praktyk idei, eseista i animator działań międzykulturowych, twórca Fundacji ”Pogranicze” i Ośrodka ”Pogranicze – sztuk, kultur, narodów” w Sejnach. W 2011 roku, wraz z zespołem „Pogranicza”, otworzył Międzynarodowe Centrum Dialogu w Krasnogrudzie, przy granicy polsko-litewskiej. Autor m.in. książek “Ścieżka pogranicza” oraz „Linia powrotu”. Inicjator programów dialogu międzykulturowego w Europie Środkowej, na Bałkanach, Kaukazie, Azji Środkowej, Indonezji, Bhutanie i innych pograniczach świata. Wykładowca wielu uniwersytetów w Europie i USA. Przewodniczący Rady Kongresu Kultury Partnerstwa Wschodniego. Ambasador Europejskiego Roku Dialogu Międzykulturowego i Województwa Podlaskiego. Od wielu lat zaangażowany w programy rozwojowe miast i regionów poprzez kulturę (Sztokholm, Kraków, Lublin, Wrocław).

 

PRACOWNIA ZŁOTEGO RUNA
Małgorzata Sporek-Czyżewska – Jest współtwórczynią projektów, prowadzonych przez „Pogranicze”, m.in. takich jak: Środkowoeuropejskie Forum Kultury, Otwarte Regiony Europy Środkowo-Wschodniej (Siedmiogród, Bośnia, Bukowina, Spisz), Szkoła Pogranicza, Pamięć Starowieku, Człowiek Pogranicza, Camera Pro Minoritate, Cafe Europa. Prowadzi programy edukacyjno-kulturowe „Lektorium Sejneńskie”, „Trakt Krasnogrudzki”, poświęcone poznawaniu wielokulturowego dziedzictwa dawnej Rzeczypospolitej, jak i wieloetnicznych regionów Europy Środkowo-Wschodniej oraz teatralną grupę młodzieżową „Teatr Sejneński” (jest m.in. współtwórcą spektakli „Dybuk”, „Wijuny” i „Dolina Issy”) i współtworzy projekt Orkiestra Klezmerska Teatru Sejneńskiego. Od 2007 do kwietnia 2011 roku prowadziła projekt inwestycyjny „Międzynarodowe Centrum Dialogu w Krasnogrudzie – rewitalizacja zabytkowego zespołu dworskiego”. Od momentu otwarcia Międzynarodowego Centrum Dialogu w Krasnogrudzie wciela w życie koncepcje ośrodka praktyk międzykulturowych skierowanych na współpracę ze wschodnimi sąsiadami (Litwa, Białoruś, Ukraina, Rosja, Mołdawia i Gruzja). Kieruje zespołem, który realizuje kulturowe projekty transgraniczne, m.in. „Atlantyda północy – szlaki kulturowe Polska Litwa Rosja”.

PRACOWNIA MISTERIA DZIECIŃSTWA
Bożena Szroeder – animatorka kultury, pedagog i reżyser teatralny z 30-letnim stażem. Prowadzi pracownię teatralną z dziećmi i jest liderem programu „Kroniki sejneńskie”. Z teatrem dziecięcym wyreżyserowała spektakle „Róża” i „Kroniki sejneńskie” .  Jest autorką nowatorskiego programu edukacji interkulturowej, który stał się wzorem dla szkół z innych regionów Polski. W 2012 roku za całokształt działań edukacyjnych otrzymała nagrodę im. Ireny Sendlerowej „Za Naprawianie Świata”. Laureatka  Nagrody Marszałka Województwa Podlaskiego w dziedzinie twórczości, artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury (2008/2009). Twórczyni Kolekcji Filmowej Opowieści Pogranicza i autorka programu pt: „Gucio Zaczarowany”

PRACOWNIA TKANIA
Urszula Wasilewska – ukończyła Artystyczną Szkołę Reklamy w Mińsku Mazowieckim. W latach 1987-1993 była plastykiem w  Domu Kultury Od 1994r. zatrudniona w Ośrodku „Pogranicze-sztuk,kultur, narodów”, gdzie wiele lat prowadziła zajęcia tkackie z dziećmi i młodzieżą a obecnie koordynuje działania pracowni wystawienniczej. Od 1994r .współpracuje także z Fundacją Pogranicze przy realizacji programu wydawniczego.

PRACOWNIA MUZYKI MIEJSCA
Michał Moniuszko – animator kultury, kontrabasista, fotografik, absolwent Filologii Polskiej i Kulturoznawstwa na Uniwersytecie Warszawskim. Wychowanek programów edukacyjnych sejneńskiego „Pogranicza”, obecnie współtworzy zespół tej instytucji. Autor programu „Muzyka Miejsca”, za co został wyróżniony tytułem „świadectwa otwartego umysłu” przyznawanym w ramach akcji „przystanek młodzi” Gazety Wyborczej. Tworzy program artystyczny Sejneńskiej Spółdzielni Jazzowej

PRACOWNIA GŁEBOKIEJ PIEŚNI
Wojciech Szroeder – pedagog, aktor, reżyser teatralny, związany w latach 80-tych z Teatrem Rondo. Wice -dyrektor „Ośrodka „Pogranicze-sztuk, kultur, narodów”. Twórca i reżyser spektaklu pt:: ”Dybuk”, „Losy posłuchane”, „Dolina Issy”. Twórca programu muzycznego Pogranicza – Orkiestry Klezmerskiej Teatru Sejneńskiego, Sejneńskiej Spółdzielni Jazzowej i projektu pt:, Ejbike Mame

PRACOWNIA ZIEMI
Ksenija Konopek – urodzona w Nowym Sadzie (Serbia), gdzie ukończyła szkołę średnia, kierunek animacja kultury, absolwentka Filologii Klasycznej na wydziale filozofii Uniwersytetu Belgradzkiego, Specjalistycznych Studiów Akademickich, na kierunku wielokulturowości. Współpracowała z Fundacją Sorosa na stanowisku koordynatora programów: Program Romski, Program Młodzieżowy, Program Edukacyjny, Program Medyczny, Kluby Otwarte, Społeczeństwo Obywatelskie. Jako koordynatorka programu merytorycznego w Centrum Wielokulturowości (Nowy Sad), prowadziła program edukacji kulturowej adresowany do dzieci i młodzieży.

Iwona Zaborowska – Ukończyła Akademię Wychowania Fizycznego i Sportu z Przyrodą,  pracownik Ośrodka „Pogranicze – sztuk, kultur, narodów”  w Sejnach.  W Centrum Dokumentacji Kultur Pogranicza zajmuje się działem filmowym, wycinków prasowych, czasopism. Od wielu lat prowadzi program edukacji regionalnej w Miejskim Przedszkolu w Sejnach.

Marcin Siuchno – ornitolog, ukończył Szkołe Głowną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Związany ze Stowarzyszeniem Ptaki Polskie. Pracuje na stanowisku Specjalisty ds. Edukacji. Od lat prowadzi zajęcia przyrodnicze z dziećmi młodzieżą w różnych miejscach w Polsce. Autor pakietów edukacyjnych dotyczących edukacji przyrodniczej.

PRACOWNIA MASKI
Wiesław Szumiński – artysta plastyk, animator życia kulturalnego Suwałk.Urodził się w 1958 roku w Krasnopolu. Studiował kulturoznawstwo na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w latach 1978-1982 oraz w poznańskiej Akademii Sztuk Pięknych (1982-1986). Autor obrazów rzeźb, ilustracji książkowych, aranżacji ekspozycji i scenografii teatralnych. Pracownik Ośrodka „Pogranicze-sztuk, kultur, narodów”, gdzie prowadzi zajęcia w pracowni ceramicznej. Współtwórca projektów realizowanych z dziećmi: „Kroniki sejneńskie”, „Gra szklanych paciorków”, „Macewy z sejneńskiego Kirkutu”, „Gliniana Księga”, „Kapliczka”, „Księga Jerzego Ficowskiego”. Kustosz Galerii Papuciarnia i Galerii w Białej Synagodze.

PRACOWNIA BIBLIOTEKA MOSTU
Agata Szkopińska – antropolog kultury, absolwentka Etnologii na Uniwersytecie Łódzkim. Wieloletni pracownik Ośrodka Pogranicze w którym tworzy badawczą pracownię zbiorów Centrum Dokumentacji Kultur Pogranicza. Autorka programu „Zapomniane sąsiedztwo” skupionego na badań terenowych i instytucjonalnych na temat ewangelickiego i prawosławnego dziedzictwa wielokulturowego regionu Sejneńszczyzny i Suwalszczyzny. Współtwórca i koordynator licznych programów edukacyjnych ( m.in. „Międzynarodowy wolontariat w ochronie krajobrazu kulturowego Warmii i Mazur”, EVS) oraz koordynator programu cyfryzacji zasobów dziedzictwa narodowego.

PRACOWNIA SPIŻARNIA KRASNOGRUDZKA
Mariola Mitros  – Studiowała pedagogikę rewalidacyjną w Wyższej Szkole Suwalsko Mazurskiej. Współpracowała ze Stowarzyszeniem Kulturalnym Teatr Efemeryczny w Suwałkach; współrealizatorka projektów „Galeria Pod Ścianą” (galeria jednego billboardu prezentująca reklamę społeczną); VII Suwalskich Eksploracji Teatralnych SET 2002. W latach 2002 – 2007 instruktor – koordynator programu Domu Pracy Twórczej w Wigrach, koordynowała projekty: „Pamięć tradycji – Suwalszczyzna” (wspólnie z Fundacją Muzyka Kresów); „Sztuka dialogu nad Wigrami”; „Letnia Filharmonia Aukso”; „Muzyka nad Wigrami”; „Latająca Akademia Muzyki Dawnej”.Współzałożycielka Stowarzyszenia KRUSZNIA organizującego Festiwal Muzyki Tradycyjne i tradycją inspirowanej „Oj Wiosna Ty Wiosna”. Współpracowała z Prof. Andrzejem Strumiłło przy realizacji programów wydawniczych, wystawienniczych i innych przedsięwzięciach kulturotwórczych.Była przewodnikiem w Centrum Sztuki Współczesnej – Galerii Andrzeja Strumiłło w Suwałkach.

PRACOWNIA MULTIMEDIÓW
Patryk Masłowski — realizator dźwięku, puzonista, absolwent Realizacji Dźwięku na Akademii Filmu i Telewizji w Warszawie. Wieloletni uczestnik programów edukacyjnych „Pogranicza”, gdzie obecnie prowadzi Pracownię Dźwięku i dokumentacje pracy „Pogranicza”. Interesuje się nowatorskimi metodami pracy z dźwiękiem. Współpracował i grał z m.in dj Lenarem, Marcinem Dymiterem, Kamilem Słowikowskim, Steve Swell

PRACOWNIA MOSTU
Rafał Winiewicz – wnuk sejneńskiego garncarza Wincentego Winiewicza. Architekt, dyplom u prof. Stefana Mullera w katedrze Historii Architektury, Sztuki i Techniki Politechniki Wrocławskiej w 1981 r. Specjalizacja – konserwacja zabytków. Pracował w Biurze Dokumentacji Zabytków w Suwałkach i Pracowniach Konserwacji Zabytków w Białymstoku. Prywatna praktyka architektoniczna od 1984 r. Indywidualna wystawa w Muzeum Architektury we Wrocławiu w 1987 r. Laureat konkursów architektonicznych i nagrody artystycznej młodych im. S. Wyspiańskiego w 1988 r. Autor publikacji w pismach architektonicznych. W Sejnach projektował m.in. przebudowę hotelu Skarpa, rewaloryzację rynku z odbudową sukiennic i adaptacją przestrzenną domu przy kaplicy św. Agaty, budowę szynku na placu targowym i (zrealizowaną) odbudowę i adaptację budynku Starej Poczty. Autor projektu rozbudowy domu przy ul. 1 Maja i zagospodarowania terenu cmentarza żydowskiego. Od 1997 r. mieszka w Polanicy Zdroju. Główny projektant Międzynarodowego Centrum Dialogu i rewaloryzacji zespołu podworskiego w Krasnogrudzie.

Czytaj dalej