Miesięczne archiwum: Lipiec 2015

Opowieści o współistnieniu

NIEWIDZIALNY MOST. Opowieści o współistnieniu

 

Foto: Wiesław Szumiński

Program „Opowieści o współistnieniu”  rozwija najważniejsze doświadczenia Pogranicza i szuka nowej, bardziej pojemnej formy dzieła artystyczno-edukacyjnego, opartego na sztuce dialogu i międzyludzkiego współistnienia. Realizuje w pełni wypracowany przez „Pogranicze” koncept kultury głębokiej – działanie zanurzone głęboko w środowisku społecznym i naturalnym, nastawione na proces i długie trwanie, prowadzące do zmiany społecznej i rozwoju, łączące sztukę i wiedzę, ekologię z empatią wobec Innego, zaangażowanie mieszkańców z wysokim poziomem artystycznym, tradycję z nowoczesnością. Cykl „Opowieści o współistnieniu” został zainaugurowany programem „Medea: Obca – Inna – Swoja” realizowanym przez „Pogranicze” w latach 2013-2014. W jego ramach powstały m.in. pracownie artystyczno-edukacyjne „Krasnogrudzka Kolchida”, Sympozjon Sztuki i Wiedzy „Medea-Pont”, spektakl „Trzy kobiety. Metamorfozy mitu Medei u Owidiusza i Picassa”, sympozjon „Miłosz – tkanka łączna”, program muzyczny „Argonauci Muzyki Miejsca”. W przygotowaniu są wystawy, książki, płyty CD i DVD oraz filmy będące owocem albo powstające z inspiracji tego programu.

Kolejnym ogniwem cyklu „Opowieści o współistnieniu” jest program „Niewidzialny Most”.  Program ten ma szczególne znaczenie: powstanie w 25-lecie istnienia „Pogranicza”, będzie starał się wyrazić to, co najważniejsze w filozofii i praktyce „Pogranicza”, a także odniesie się do jednego z najistotniejszych wyzwań współczesnego świata – sztuki budowania mostów w otwartych, zróżnicowanych i zdezintegrowanych społeczeństwach wielokulturowych miast i regionów. Czytaj dalej