Miesięczne archiwum: Kwiecień 2016

MOST KRASNOGRUDZKI. POKAZ FILMU KUBY KOSSAKA

Film dokumentalny, będący artystycznym zapisem pracy Pogranicza prowadzonej latem 2015 roku. W warsztatach Wioski Budowniczych Mostów oraz w „Misterium mostu” wzięło udział ponad dwieście osób, które przyjechały  z pogranicznej Galilei i z wielokulturowego Oranim College kształcącego nauczycieli w Izraelu, z Wioski Pokoju w Kolumbii, z przyjmującego wielu imigrantów Notoddem w Norwegii, z Uniwersytetu Makerere w Ugandzie kształcącego animatorów zmiany społecznej, z pogranicznych miast: Lwowa, Brześcia i Wilna, z Portugalii, z amerykańskiego Iowa, gdzie rozwija się program międzykulturowego dialogu poprzez literaturę, z różnych stron Polski.

Wernisaż wystawy „Niewidzialny most” w Krasnogrudzie

30 kwietnia 2016 / godz. 12.00
– Wernisaż wystawy „Niewidzialny most”
Tworzywem wystawy jest program realizowany przez Pogranicze od 2015 roku, którego kolejnymi etapami były pracownie w Sejnach i Krasnogrudzie dedykowane udziałowi społeczności lokalnych w tworzeniu „niewidzialnego mostu”, Wioska Budowniczych Mostu (lato 2015) i „Misterium Mostu” (22 sierpnia 2015). Wystawa nie jest jednak dokumentalnym zapisem samego programu, lecz transmisją tego doświadczenia w nową formę artystyczną. Składają się na nią fotografie i instalacja Wiesława Szumińskiego, film Kuby Kossaka i tekst poetycki Krzysztof Czyżewskiego.

 

Wystawa  „NIEWIDZIALNY MOST” to polifoniczna opowieść obejmująca poezję, rzeźbę, film, Fotografia, smaki i aromaty, plus warsztaty.

Czytaj dalej

WYDARZENIA FINAŁOWE PROJEKTU. „Opowieści o współistnieniu. Medea: Obca – Inna – Swoja   

27 kwietnia 2016

godz. 16.00
Warsztaty ceramiczne prowadzone przez Bereketa Haile zaproponowanego przez partnera z miasta Notodden z dziećmi i młodzieżą Krasnogrudzkiej Pracowni Sztuki

Warsztaty ceramiki erytrejskiej

godz. 19.00
Spotkanie ewaluacyjne. Przedstawiciele Fundacji Pogranicze, przedstawiciele miasta Notodden (ocena przebiegu projektu i omówienie planowanej współpracy).

Czytaj dalej

Pracownie krasnogrudzkie

Pracownie „Niewidzialnego mostu” to konstelacja warsztatów artystycznych i edukacyjnych, których zadaniem będzie wypracowanie tworzywa, z którego zbudowany zostanie most-instalacja, a także opowieść mu towarzysząca. Istotą samego procesu budowania mostu jest to, że powstaje on z materii lokalnej, z pamięci miejsca i twórczej inwencji jego mieszkańców. Uczestnikami tych warsztatów będą mieszkańcy Sejn oraz piętnastu wiosek wokół Krasnogrudy, wśród których są Polacy, Litwini i Rosjanie- staroobrzędowcy.

Czytaj dalej